Truter


Ons Truter Familie Boom

“Johan Andreas TRUTER (Ook bekend as Jan Andries) van Osterode (Duidsland), hy was gebore in 1694. Die naam TRUTER kom van die Germaanse mansnaam Trudhari, – kragtige volk . Hy kom in 1722 hier aan as soldaat; tuinman 1723-5; baas-tuinier 1726. Gepensioeneer 1755. Hy sterwe 19 Nobember 1772. Hy trou 7 Maart 1728 met Magaretha HASEWINKEL, sy sterwe in 1732. Johan trou weer op die 29 September1732 met Maria KUIPERMAN, sy was gebore 23 Junie 1715, en sy sterwe in 1755. Hulle het 14 kinders gehad.”

Bronne:
J Hoge Personalia of the Germans at the Cape

Saamgestel deur:  

Bron: Reocities.com

Christina (Chrissie) Philippina Margaretha Truter
20.10.1861 -8.12.1945 My Great Grandmother.
Photo restored and colorized.

Engels

Johan Andreas Truter (ook bekend as Jan Andries) is in 1694 gebore is. Die naam Truter is afkomstig van ‘n Duitse manlike Trudhari, – ‘n magtige nasie. Hy het in die Kaap van die Goeie Hoop op 20 September 1722 aangekom as ‘n soldaat aan boord van die VOC-skip”Sleewijk”. Hierdie skip, met ‘n volume van 520 ton, vertrek uit Hellevoetsluis op 13 Mei 1722 toegerus deur die Amsterdamse kamer. Die skip se meester was Claas Koster. Die “Sleewijk” deon aan in die Kaap vanaf 20 September 1722 tot 23 Oktober 1722. Op 12 Oktober 1722 is Johann opgeneem in die hospitaal en na sy herstel het hy besluit omaan die Kaap te bly. Hy was ‘n tuinier 1723-5, binnekort is sy funksie by die Kaap as “Baesthuynier”, waar hy in 1727 in beheer van die VOC se plaaslike tuin was. Hy was die hooftuinier 1723-1725, en in hierdie hoedanigheid op 6 Mei 1730 het hy ‘n verslag aan die Goewerneur van die Kaap (Jan de la Fontaine) met betrekking tot die aanplant van die sand duine langs Tafelbaai geraporteer

Hy trou op 7 Maart 1728 met Magaretha  HASEWINKEL, sy het in 1732 gesterf.

Johan is weer getroud op 29 September 1732 met Maria KUIPERMAN sy is gebore op 23 Junie 1715, en sy het in 1755 gesterf. Hulle het 14 kinders gehad.

Kinders:

b1 Johan Barend ~26.7.1733
b2 Daniel Barthlomeus ~23.01.1735
b3 Hendrik Andries ~13.01.1737 x 21.7.1761 Catharina Borgertz (~19.5.1737) xx 24.10.1762 Susanna Catharina Victor (~19.3.1741 d/v stamvader Wijnand Victor en Susanna Verdeau)
b4 Gerhardus Marthinus ~24.8.1738
b5 Andries Jacobus ~24.8.1738
b6 Maria Dorothea ~24.4.1740 x 8.12.1765 Adriaan De Nicker (~11.11.1742 s/v Francois De Nicker en Petronella van den Heever)
b7 Catharina Christina ~21.01.1742
b8 Carel Willem ~7.7.1743
b9 Aletta Carolina ~8.4.1746
b10 Petrus Johannes ~17.12.1747 +31.01.1825 x18.4.1773 Johanna Ernestina Blankenberg (~19.4.1750 d/v Johannes Hendricus Blankenberg en Anna Margaretha van der Heyden) xx 01.04.1814 Emernetia Hoebert (~21.9.1760 d/v stamvader Christiaan Lodewyk Hubert en Maria Sophia Steyn)
b11 Frederik Christoffel ~21.12.1749 x 08.04.1781 Johanna Elisabeth Russouw (~06.04.1760 d/v Abraham Russouw en Beatrix van der Westhuizen) xx Martha Rouusouw (~23.01.1746 d/v Daniel Russouw en Maria le Riche)
b12 Johanna Dorothea ~03.10.1751
b13 Anna Oeloffina ~29.04.1753 x15.1.1778
b14 Johannes Barend ~20.07.1755

Hy en sy eerste vrou het geen kinders gehad nie. Sy tweede vrou, Maria Cuypermann was die dogter van die stamvader Johann Küpermann van Detmold en Catharina van der Heyde.

Hy het in 1755 op pension gegaan. Hy het gesterf op 19 November 1772.

Bronne:
Persoonlike inligting van Margaret Truter
J Hoge, Personalia van die Duitsers aan die Kaap

Voorgelê deur:
Rina Kroes

AM van Rensburg

SourceStamouers

Sir Johannes Andries (John) Truter

Sir John Truter

Sir Johannes Andreas Truter

“The first regular expedition to penetrate far inland was in 1801-1802, when John (afterwards Sir John) Truter…”

Bronne

Skakels:

Christina (ChrissiePhilippina Margaretha Truter
20.10.1861 -8.12.1945 My Great Grandmother.

My Ouma Grootjie (Chrissie)
Christina Philippina Margaretha Truter

 

Ons familie-boom

As enige iemand meer informasie het sal ek graag van U wil hoor.
Los asseblief komentaar hier of per epos, daar is ‘n skakel op my “Contact” bladsy.


I would ❤️ to hear from you.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.