Erik turns two.


Erik is a Australian Cattle Dog/Border Collie hybrid a.k.a. “Blue Border Heeler”.
Born: 9.2.2017

He loves he’s bed and toys.
2018

Getting comfortable.

Ready for bed.
2018

Sleeping on mommy’s chair on the deck.
2018

On he’s own chair in the garden.
2018

He is very lovable, intelligent and well-behaved.

Waghondjies

Ek is hier en ma is hier, 
Ons twee lê op baas se baadjie. 
Wie is jy? 
Kom, loop verby, 
anders word ons knor `n daadjie – 
kry jou bene dalk `n hap, 
kry jou broekspyp dalk `n gaatjie! 
Mooipraat? Nee, ons ken jou nie; 
weg jou hand, en raak ons nie! 

“Oppas!” het die baas gesê, 
“tot ek weer kom, hier bly lê!” 
Op ons pootjies lê ons kop, 
maar ons hou jou darem dop; 
toe-oog lê ons op die baadjie, 
maar ons loer nog deur `n gaatjie – 
één oor plat, en één oor op, 
pas-op! 

Deur Jan F.E. Cilliers

Hay there !

Hay!

He loves he’s snake.
2019

He’s an adult now.
2019

Erik on YouTube.

View larger images and comment on Blogger. 

See Erik Swim.

Erik loves the Quad.

Erik.

10 comments

I would ❤️ to hear from you.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.