Orphan Photo/Onbekende foto.


Mesklip skool adj-001

UPDATED 2.1.2021

In a photo in the Facebook group 1820 Settlers South Africa by Beverly Young, of Bathurst Free School dated 1908 the children are similarly dressed.

This narrows down the date of our photo to Circa 1908.

English: (Sien Afrikaans verder af) This is an unidentified photo that I got from my Father, who got it from my Grandmother Pieteriza Cilliers van Ellewee. This is a digital copy, after restoration in Adobe Photoshop. 

Click on the photo for a larger image.The photo is 6 1/2″ x 4″ and there is nothing written on the back. My Grandmother was born in 1901, she grew up in the Clanwilliam, Namaqualand (Namakwaland), Vanrhynsdorp and Bakleiplaas (Farm) districts of the Cape Province, South-Africa. She went to school in the Wallekraal district of Namaqualand (Namakwaland) and she also taught at private schools before she got married to my Grandfather Jan Harmse Nieuwoudt Smit. Many of the children are holding flowers and it seems the photo was taken outside. The building behind looks as if it has a thatched roof.

On the back wall is written what looks like A III, in Roman numerals School Mesklip (literally translated knife stone).

A III’ or ‘A3’ is the classification for a Third Class Public School – an elementary school that usually only went up to Std 4 or Std 5. These schools were almost always found in small towns and in rural areas. All farm schools were ‘A III’. The fact that it was a public school indicates that the farmer or the inspector had probably successfully made application for a government subsidy – usually about £15 per annum – for the salary of the teacher.”
“Schools were only classified A1, AII and AIII until union in 1910.”


This narrows down the date to before 1910.

skool-res-002
Cropped, this little boy is holding flowers.
Quite a few of the boys are w
earing Little Lord Fauntleroy suits, which makes me think the photo might date from the 1880s-1890s.”- HELPING HANDS PHOTO GALLERY 8.6.17

This is a photo I have of my Grandmother, standing at the back with her mother Christina Philippina Magaretha (Chrissie) Nèe Truter seated, her father Stephanus Petrus van Ellewee, her younger brother and sister are seated in front. I guess that my grandmother was about 10-12 years old here.

See updates and Edits at the bottom of this page.

I would appreciate any information about the photo.

Please contact me.

skool-res-crop

Afrikaans: Ek het die foto van my Ouma Pieteriza Cilliers van Ellewee gekry. Sy was in 1902 gebore en het groot geword in die Clanwilliam, Namakwaland, Vanrhynsdorp en Bakleiplaas areas van die Kaap Provinsie, Suid-Afrika. Klik op die foto vir ‘n groter beeld. Die foto is 6 1/2 “x 4” en daar is niks agterop  geskryf nie. Baie van die kinders hou blomme vas en dit lyk asof die foto buite geneem is. Die gebou agter lyk of dit ‘n grasdak het.

Op die agterste muur staan
AIII (in Romeinse skrif) School
Mesklip.

A III Openbare Skool. ‘A III’ of ‘A3’ is die klassifikasie vir ‘n Derde Klas Openbare Skool – ‘n laerskool wat gewoonlik net na Std 4 of Std 5 opgegaan het. Hierdie skole was amper altyd in klein dorpe en in landelike gebiede. Alle plaasskole was ‘A III’. Die feit dat dit ‘n openbare skool was, dui daarop dat die boer of die inspekteur waarskynlik suksesvol aansoek gedoen het vir ‘n staatsubsidie ​​- gewoonlik sowat £ 15 per jaar – vir die salaris van die onderwyser. ”

“MESKLIP PLAAS Nam.Q.3-5 K 2917 DD
Eerste eienaars: Coetzee AAJ & Van Niekerk IJM 1887-08-15
Conradie (1909:34) “Mesklip – de klip, waar, in het grijs
verleden, de Bosjesman z’n mes placht te slijpen (…)
Er zijn grote klipbakken op deze plaats. Dese klippen,
die een oppervlakte vertonen, gelijkende op misvormde
schotels, vangen het regenwater op. Op de Kamiesbergen,
waar er geen schaarsheid van water is, zijn de klippen
niet hol, maar op deze trap, waarlangs we nu gereisd zijn,
treft men ze op verscheiden plaatsen aan.”
Archer JR van Keetmanshoop se mededeling aan Die Burger
(30 September 1949:12)   “Benoorde die plaas, links van die
Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
464 hoofpad, aan die voet van die berg, is t groot oorhangende
rots wat Rusklip heet. Gedurende die kwaai somerdae
bied die rots ruim en welkome skaduwee. ” ” veral
in die hg van die skottelvormige klipbakke wat as opgaarplekke
van regnwater vir die Boesmans gedien het. Dis by
hierdie klipbakke waar hulle hul messe op die klip(pe) geslyp
het.”

Burger Ondersoek

GGSA Genealogie / GSSA Genealogy.

Mesklip kaart

Kaart van Mesklip area.

“Wallekraal Aanleg K 3017 BC
Mostert DFP 1978 Boer Vraelys “Langs die rivier wat deur
die plek kronkel, is grondwalle in ’11 kraalvorm. Nou is
die mening dat die naam daarvan afgelei is.”
Nagel JFP 1980 Pensionaris Gesprek “Vanwee die regaf walle
van die Spoegrivier in die nabyheid van die aanleg. Iemand
kon daar in kraal gehad had (het), maar somtyds word
In plek waar mense woon, ook kraal genoem.”
Ek ken die gebied baie goed. Die eerste lid verwys beslis
na die opvallende, regaf rivierwalle, terwyl -kraal na die
aanleg verwys en nie na ‘n veekraal nie, aangesien die walle
nerens in die omgewing van die aanleg in natuurlike kraal
vorm nie.
Die aanleg Wallekraal, wat om en by 1900 sy ontstaan gehad
het, het gedurende die twintigerj are ‘n noemenswaardige opbloei
beleef. In 1921 is in koshuis en die volgende jaar ’11
Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
177
driemanskool opgerig. Dit het toe ook beskik oor t hotel,
poskantoor, winkel, tennisbaan, polisiestasie en kerksaal.
Weens ontvolking is die opvoedkundige inrigtings einde 1965
gesluit en die eens florerende Wallekraal het ‘n spookaanleg geword.”
Burger Ondersoek

GGSA Genealogie / GSSA Genealogy.

Ek het goeie terugvoering oor Mesklip en Wallenkraal/Wallekraal skool gekry, maar ek sal graag meer wil weet, watter tydperk is die foto geneem, wie is die mense, wie was die fotograaf, ens. ?

Skool res crop 1

Moontlik een van die onderwyseresse.

skool-res-001
Moontlik nog ‘n onderwyser.

skool-res-003
Een van die leerlinge wat langs die onderwyer staan, het ‘n wit kraag.

1-pc_sepia

Ouma as Jong dame.

Ouma  het skool gegaan in Die Wallekraal distrik van Namakwaland, sy het ook skool gegee by privaat-skole, tot net voor haar troue. Sy is in 1931 op 29 jarige ouderdom getroud met my oupa Jan Harmse Nieuwoudt Smit.

58-wallekraal-farm-school (1)

Foto van verlate Wallekraal Plaas Skool van Schreuder history.
Op die webtuiste is nog fotos van die skool, koshuis, ens.

Skooltjie op Wallekraal.
Skooltjie op Wallekraal. Wallekraal…Toeka tot Nou (Facebook) Daar is nog fotos van Wallekraal.

Related/Verwant

Berigte uit die Dorsland en ander pioniersgewestes.
Bld 373

LOST PHOTOS FOR GENEALOGY/VERLORE FOTOS VIR GENEALOGIE
Groep op Facebook

Wie is die mense op my foto’s
Facebook groep.

HELPING HANDS PHOTO GALLERY 8.6.17

A Post on GGSA Genealogie / GSSA Genealogy about Mesklip including some graves. 

19749687_1565531006799164_1905944726_o

Documents from National Archives of South Africa.
Names South and Mesklip school.
Grant of land for school purposes starting 1905 ending 1925.

19723824_1565530270132571_529901393_o

Documents from National Archives of South Africa.

19720419_1565529370132661_2052745422_o

Documents from National Archives of South Africa.

Ek sal enige informasie waardeer, kontak my asseblief.

skool-res-001
Kaart van die area.

skool-res-005

Feedback:
I have had a very helpful responses to my request:
Mesklip is a small community south of Springbok, Namaqualand, South-Africa.
Namaqua Game Lodge are the registered owners of Mesklip.”
Mesklipensis is a type of succulent plant.
“Mesklip was divided into smaller portions.”
On this 192 ha small holding is the original buildings of the Mesklip School.” 

“The boarding school is now a house, beautifully restored and the school which is a smaller building is being used as a store.” 

Terugvoering

Mesklip was ‘n dorp, my ouma het daar skool gegaan. Dit was eintlik Springbok se ontstaan. Nadat Springbok, wel, Springbok toe “getrek” het, het Mesklip aangehou met die melkery – dit het ook so met die jare doodgeloop en so het Mesklip ‘n plaas geword. Die plaas is al vir jare lank in ons familie en behoort nou aan my ma. Maar ek moet noem dat Mesklip baie groot is en verdeeld is, so Mesklip het baie “eienaars”. Nog ‘n interessante “did you know” is dat die ou hoofpad na Kaapstad deur Mesklip loop – dis nou die pad wat deur ossewaens gebruik was voor die N7 gebou is.” – Anoniem.

Do you have any orphan photos?

Circa 1900 pg1

Circa 1900pg 2

Circa 1900 scrapbooked

Information please?

Orphan Photo Contest

“Who among us doesn’t have a few mystery photos stashed away in a closet or old scrapbook somewhere? And how many of us have winced to find some family’s treasured photos for sale in an antiques store or flea market? I call these unidentified and wandering pictures “orphan photos.”” – Honoring our ancestors 

Best Sites – Orphan Photos

Wie is die mense op my foto’s-Faceboek groep.

HELPING HANDS PHOTO GALLERY

Surnames

16 comments

 1. I don’t have any information about the photos, but, As I love history, certainly find both of them interesting. Another interesting thing that comes to mind; The name Neé must have been a popular girls name among Europeans, as Elinore of Aquitane was either nic -named that, or one of her daughters, I can’t recall. Eleanor Dare, mother of Virginia Dare, first child born on American soil,(Lost Colony) 1587, was called Neé…Anyway, thought it interesting that your great grandmother was also called that. It’s never been that common a name here in the states, although my daughter’s name is Reneé…I wrote an article a while back about the lost colony, you may have read it, can’t recall at the moment, anyway…Bless You
  Great post
  paul

  Like

 2. Fascinating. As you say, it is so sad to see such treasures lost forever to future generations who may well have appreciated them. It just takes one disinterested generation and they are lost forever. We have recently, in the nick of time, put names to faces on some old pictures during a flying visit of a cousin from UK.

  Like

  • That is one of my motivations.
   That’s wonderful, I am sure you have some fascinating photos, with great journalng and you are documenting your grand-children’s lives very well.
   I wonder what future lessons we will learn.
   Will all those digital photos on computers, Facebook, etc. be any better?
   There are so many, will all the journaling and photos in our blogs survive?
   I am always reminded of 8 tracks 😉
   I recently met a little girl of about 6 years old, I showed her photos in my son’s baby album and she said that she didn’t have any photos of herself ;-(
   I read the other day that children of today wonder why there are photos of the elder siblings in the house and not of them.
   This year I want to print more photos!

   Like

   • Scary, actually. Total reliance being placed on electronic means. My wife is a great believer in having things on paper and with copies in a different location. I think she is right.

    Thanks for the tips on blog saving!

    Liked by 1 person

 3. I am very sorry to hear that, we have friends who also lost many photos to a fire.
  It made me worry about our albums, as I work with them so much I don’t want them in storage, fortunately I have uploaded many, so I hope that is good enough.
  I hope so.

  Like

I would ❤️ to hear from you.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.